برچسب گذاری توسط: بهنوش بختیاری

بهنوش بختیاری

بهنوش بختیاری به دلیل سوء استفاده از عکس هایش شکایت کرد

بهنوش بختیاری به دلیل سوء استفاده از عکس هایش شکایت کرد

بهنوش بختیاری به دلیل سوء استفاده از عکس هایش شکایت کرد سوء استفاده از تصاویر بهنوش بختیاری توسط سودجویان باعث شد که بهنوش بختیاری از این سودجویان شکایت کند. شکایت بهنوش بختیاری از افراد سودجو...

بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد!

بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد!

بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد! بهنوش بختیاری قصد دارد برای افراد تغییر جنسیت داده یا همان ترنسکشوال ها مستندی بسازد.   مستند ترنسکشوال (تغییر جنسیت داده ها)  توسط بهنوش بختیاری...