مجله ایرانی

X2-02 موزیک‌فون دوسیم‌کارته نوکیا مجهز به اینترنت

X2-02 موزیک‌فون دوسیم‌کارته نوکیا مجهز به اینترنت

X2-02 موزیک‌فون دوسیم‌کارته نوکیا مجهز به اینترنت نوکیا X۲-۰۲ گوشی دوسیم‌کارته و موزیک‌محور با قابلیت‌های اینترنت معرفی شد.   نوکیا X۲-۰۲ ظاری شبیه X۱-۰۱ دارد و مانند آن دوسیم‌کارت را به طور همزمان پشتیبانی...