دسته: مطالب خواندنی و اخبار

شیوه کنترل هواپیمای جاسوسی آمریکا بوسیله ایران

شیوه کنترل هواپیمای جاسوسی آمریکا بوسیله ایران

شیوه کنترل هواپیمای جاسوسی آمریکا بوسیله ایران سردار سلامی با بیان اینکه به صورت طبیعی همه کشورهای پیشرفته جهان به شدت تشنه دست یابی به جزئیات پرنده جاسوس آمریکا هستند،گفت:همین اندازه که ما به...