دسته: مطالب پزشکی

مطالب پزشکی

سلکوکسیب کاربرد و عوارض آن Celecoxib

سلکوکسیب کاربرد و عوارض آن Celecoxib

سلکوکسیب کاربرد و عوارض آن Celecoxib داروی سلکوکسیب عوارض و نحوه مصرف سلکوکسیب یک مهارکننده‌ی فوق انتخابی سیکلواکسیژناژ- ۲ (Cox-2) است که در نهایت باعث مهار سنتز پروستاگلاندین می‌شود، در حالی که NSAID‌های قدیمی Cox-1...