عکسی از گوگوش کنار پسرش کامبیز و مهستی کنار دخترش سحر

عکس کمیاب گوگوش و مهستی در کنار فرزندانشان

Googoosh va Mahsti dar kenar farzandaneshan

مهستی و دخترش سحر در کنار گوگوش و پسرش کامبیز

عکس دیدنی گوگوش و مهستی در کنار فرزندانشان